Gietvloer ondergronden

Een mooie gietvloer krijg je niet zomaar. De gietvloer ondergrond moet aan enkele voorwaarden voldoen:

– Cement dekvloer

Deze gietvloer ondergrond moet strak en vlak zijn na het aanbrengen. Het zandcement moet een aantal weken drogen, afhankelijk van de dikte van de dekvloer. Bij een dikte van 4 cm, geldt een droogtijd van ongeveer 4 weken, bij een dikte van 5 cm, ongeveer 5 weken, etc. De dekvloer moet drogen bij een omgevingstemperatuur van 15 graden. Het vochtpercentage in de ondergrond mag niet meer zijn dan 2,5%.

– Anhydriet 
Dit is een gietvloer ondergrond van calciumsulfaat. Deze moet ongeveer een maand uitharden (drogen) want het vochtpercentage mag niet meer zijn dan 0,5%. Er wordt aangeraden om twee hechtlagen (primers) aan te brengen op de gietvloer ondergrond en deze, na het uitharden, goed te schuren.

– Betonvloer 
Ook een betonnen gietvloer ondergrond moet egaal worden aangebracht met een dikte van 15 à 20 cm. Na het aanbrengen dient deze gietvloer ondergrond ongeveer een maand te drogen en uit te harden. Vaak zit er een curing compound in het beton verwerkt, die ervoor zorgt dat het vocht niet te snel uit de vloer verdampt. Om deze reden moet de vloer, na het uitharden, goed (machinaal) geschuurd worden. Het vochtpercentage in de betonvloer mag niet meer bedragen dan 2,5%.

– Egaline
Egaline is een vloeicement om een vloer mee te egaliseren. Het kan ook als gietvloer ondergrond dienen. Het wordt aangebracht tot een dikte van 10 mm. Het is met kunststoffen verrijkt, waardoor het wat elastisch is. Een groot voordeel hiervan is dat er geen scheurvorming optreedt als de vloer heel erg belast wordt.

– Hout 
Als houten gietvloer ondergrond kunnen bijvoorbeeld MDF platen of watervaste multiplexplaten gebruikt worden. De houten platen moeten waterpas zijn, goed vastgeschroefd worden en er mag niks aan het oppervlak uitsteken. Als er (brede) naden zitten tussen de platen, dan kunnen deze opgevuld worden met een flexibel materiaal.

– Tegelvloer 
Een tegel- of marmeren vloer moet vlak zijn voordat je een gietvloer kunt gaan aanbrengen. Tegels die losliggen, dienen weggehaald te worden. De ontstane ruimte kan dan opgevuld worden met epoxymortel. Om een optimale hechting te krijgen, dient de vloer machinaal geschuurd te worden.